LINKI

ID #1046

Tumbler - bębnowanie

Tumbler – przeniesiona z angielskiego nazwa urządzenia do mechanicznego czyszczenia i polerowania niewielkich przedmiotów w procesie obróbki wibrościernej (wibracyjno-ściernej) lub rotościernej (obróbki rotacyjno-ściernej, bębnowania). Tumblery stosowane są najczęściej w jubilerstwie do polerowania biżuterii metalowej, elementów z tworzyw sztucznych, naturalnych kości i kamieni szlachetnych, w ręcznej elaboracji do czyszczenia uprzednio odstrzelonych łusek oraz do gratowania. Tumbler wibracyjny jest zintegrowanym z zespołem napędowym wibrującym pojemnikiem. Ze względu na sposób wzbudzenia wibracji wyróżnia się typy tumblerów wibracyjnych: mimośrodowy – misa tumblera osadzona jest mimośrodowo na osi wysokoobrotowego silnika; mimośrodowo bezwładnościowe – misa tumblera połączona jest sztywno z silnikiem, na którego osi znajduje się mimośrodowo osadzony element o odpowiednio dobranej bezwładności; elektromagnetyczne – misa tumblera połączona jest sztywno z elementem ferromagnetycznym znajdującym się w polu dwóch elektromagnesów (czasem trzech, w przypadku zasilania z sieci trójfazowej lub stosowania fazowników).

 

  • Obróbka wibrościerna, obróbka wibracyjno-ścierna
  • Obróbka rotościerna, obróbka rotacyjno-ścierna, bębnowanie

Obróbka mechaniczna powierzchni niewielkich elementów prowadzona w tumblerach z wsadem tychże detali oraz materiału ściernego lub polerskiego. Stosowana najczęściej w jubilerstwie do polerowania biżuterii metalowej, elementów z tworzyw sztucznych, naturalnych kości i kamieni szlachetnych oraz procesach gratowania i odtłuszczania a także w ręcznej elaboracji amunicji do czyszczenia uprzednio odstrzelonych łusek.

Wielu autorów traktuje te dwa rodzaje obróbki oddzielnie, jednak ze względu na podobieństwo procesu i zastosowanie oraz użycie identycznych materiałów ściernych (polerskich) logicznym jest uznanie ich za jeden, nazywany z angielskiego Tumbling. Różnicę stanowi jedynie sposób wymuszenia oddziaływania materiału ściernego na obrabiane przedmioty, przez wibracje lub ruch obrotowy pojemnika.

Czas obróbki waha się od kilkunastu minut (srebrne detale jubilerskie w tumblerze bezwładnościowym) do kilku tygodni (kamienie szlachetne w tumblerze wibracyjnym) i zależy od stosowanej metody, materiału ściernego oraz obrabianych przedmiotów. Proces może być stosowany

  • na sucho z użyciem past ściernych i odpowiedniego nośnika (mielone kaczany kukurydzy lub łupiny orzecha włoskiego);
  • na mokro – najczęściej z dodatkiem płynu wspomagającego lub wodnej zawiesiny ścierniwa – z użyciem żywicznych lub ceramicznych kształtek ściernych albo śrutu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub szkła.

Kamienie poddane bębnowaniu.

fot. Arpingstone, licencja: public domain

Tags: narzędzia jubilerskie

Related entries:

You can comment this FAQ